-> ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
-> ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว
-> กำนดการ